Hilde Marie Steinhovden

2 kandidat Ringerike og talskvinne for Ringerike, Hole, Sjåfør

Hilde Marie Steinhovden er 36 år, utdannet agronom og har en bachleor innen ledelse, administrasjon og reiseliv og er bosatt i Hønefoss. Hilde har lenge vært enig i MDGs politikk og er tydelig på at skal vi endre verden, må vi starte med oss selv og lokalmiljøet. Hun ønsker å sette mennesket i sentrum og vil ha gode og kloke løsninger innen pleie, omsorg og skoleutvikling for kommunen. Sistnevnte må gis gode rammer for tid til lek og læring og foreldredeltagelse. Som naturelsker ønsker hun å bevare naturområder slik at generasjonene etter oss kan nyte rene naturarealer. Også Ringerikes økosystemer er ømfintlige, og hun vil bidra til tiltak som gagner naturområdene i samspill med menneskelig aktivitet slik at vi får bevart perler som Petersøya og Nordre Tyrifjord våtmarksområde.