Knut Arild Malbøe

1 Kandidat i Ringerike og talsmann Knut Arild Melbøe, Redaktør

Knut Arild er 56 år, bor i Hønefoss, er samboer og har voksne barn. Knut Arild er utdannet både innen naturforvaltning, norskfaget og resitasjonskunsten. Han har bakgrunn som  miljøvernkonsulent og lærer og er nå redaktør for lærebøker og et kulturtidsskrift. Ved siden driver han også en utøver- og turnevirksomhet med skriveverksted for ungdom der jordens tålegrenser og klimaproblematikken tas opp. Knut Arild vil arbeide for å gi kulturen i kommunen rausere rammer, men også jobbe hardt for at Ringerikes voksende befolkning skal bli
med på det grønne skiftet. «Klimaendringene får konsekvenser også i Norge, og ikke minst planer om store samferdselsprosjekter i vår region krever at vi i årene fremover gjør de riktige valgene også for vårt grønne Ringerike», sier han.